Perlur

Perlur Fljótsdalshéraðs eru 30 gönguleiðir í sveitarfélögunum Fljótsdalshéraði og
Fljótsdalshreppi. Sveitarfélögin ná yfir um 10% 
af flatarmáli Íslands. Perlurnar eru af
ýmsum toga, fossar og vötn, gil 
og gljúfur, smáhellar og víkur en flestar eru þær fjöll
og fjallstoppar 
með útsýni til allra átta. Það er Ferðafélag Fljótsdalshéraðs sem hefur
haft veg og vanda af vali á þessum perlum og gönguleiðum.

Gönguleikur

Við hverja perlu eða áfangastað er hólkur sem inniheldur upplýsingar um staðinn
ásamt gestabók og stimpli. Með því að stimpla í 
sérstakt kort, sem er til sölu á
nokkrum stöðum og staðfesta þannig 
komu sína á áfangastaðinn er hægt að taka
þátt í skemmtilegum 
gönguleik. Hvert kort þarf að vera með stimpla frá 9 stöðum.
Hægt 
er að kaupa þessi kort á skrifstofu Ferðafélags Fljótsdalshéraðs, Tjarnarási 8

Egilsstöðum, í Egilsstaðastofu við tjaldsvæðið á Egilsstöðum svo og í gönguferðum á

vegum Ferðafélagsins. Kortum
skal skilað á skrifstofu Ferðafélagsins 
eða í Egilsstaðastofu þegar búið er að stimpla
í þau. Dregið er úr 
innsendum kortum í september ár hvert – flottir vinningar.

Erfiðleikastuðull gönguleiða:

Gönguleiðirnar eru af ýmsum toga og liggja um margs konar land. Sumar taka
aðeins um klukkustund en aðrar taka allan daginn. Flestar eru auðveldar eða
miðlungs erfiðar en í sumum tilvikum getur 
þurft sérstakan gönguútbúnað. 
Göngulengdin, sem gefin er upp, er miðuð við báðar leiðir. GPS punkturinn, sem g
efinn er upp, 
er miðaður við hólkinn á hverjum áfangastað nema annars sé getið.

Leiðirnar eru merktar í Perlubæklingnum í sama kerfi og Vatnajökulsþjóðgarður notar

Táknmynd fyrir auðvelda gönguleið Blátt - auðvelt: Góðir og sléttir stígar að jafnaði án teljandi hindrana eða erfiðleika.

Táknmynd fyrir krefjandi gönguleið. Rautt - krefjandi: Leiðir og stígar sem geta falið í sér lengri ósletta og erfið kafla og
hindranir svo sem óbrúaða læki og minni ár, lausamöl, há uppstig o,s,frv,

Táknmynd fyrir erfiða gönguleið. Svart - erfitt: Leiðir og stígar sem fela í sér hindranir og erfiðleika á borð við stærri
óbrúaðar ár, brattlendi og klettahöft sem óvönum og við slæmar aðstæður getur verið hættulegt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Allir sem heimsækja Perlur Fljótsdalshéraðs eru beðnir um að sýna 
náttúru svæðisins
virðingu. Göngum ávallt frá áningarstað eins og við 
viljum koma að honum. Skiljum
ekki eftir rusl á víðavangi né urðum 
það, tökum ruslið með til byggða eða setjum það í
sorptunnur.

Samkvæmt náttúruverndarlögum er almenningi heimilt að ganga um óræktuð lönd og
dvelja þar án sérstaks leyfis en vinsamlega sýnið 
landeigendum fulla tillitssemi, gangið
eftir merktum gönguleiðum 
þar sem þær eru og virðið rétt þeirra m.t.t. búfénaðar og
ræktunar 
hvers konar. Muna þarf að loka hliðum og ganga vel um girðingar. Skiljið eftir
skilaboð um áætlaða leið, varaleið og áætlaðan tíma. Ef út 
af bregður reynið þá að láta
vita af ykkur.

- Vinsamlegast setjið ekki rusl í hólkana eða stimplið í gestabækur.

- Kveikjum ekki eld á grónu landi.

- Rífum hvorki upp grjót né hlöðum vörður.

- Sköðum ekki gróður.

- Truflum ekki dýralíf.

- Skemmum ekki jarðmyndanir.

- Rjúfum ekki öræfakyrrð að óþörfu.

- Ökum ekki utan vega.

- Fylgjum merktum göngustígum þar sem þeir eru.

Við erum á Facebook